Выгребная яма, септик без откачки!

Биопрепараты для выгребной ямы, септика, уличного туалета, локальной канализаций

Консультация и заказ:

Внимание! В первую очередь обрабатываются телефонные звонки, поэтому ответ на звонки и сообщения на viber, whatsapp, telegram и messenger может быть предоставлен с задержкой
 +38 (050) 47-66-999
 +38 (098) 273-888-7

Бесплатно с Пн-Пт 
с 8:30 до 18:00

МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ

Укажите свой телефон и мы перезвоним Вам в рабочее время! Мы работаем с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00

МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ

Спасибо вам за проявленный интерес к нашей продукции! В ближайшее время вам перезвонит консультант.

І знову про висоту підстилки для тварин і птахів
(И снова о высоте подстилки для животных и птиц )

 

Стаття українською

В попередніх статтях ми вже описували технологічне обгрунтування висоти або глибини ферментативної органічної підстилки, на якій містяться тварини і птахи за технологією Водограй чистий хлів з додаванням однойменного біопрепарату. Проте питань від тваринників і птахівників залишається множина. Найчастіше - це, саме, питання про величину шару підстилкового матеріалу. Давайте розберемося. У інструкції, що додається до біопрепарату, диференційованій по видах тварин і птахів, встановлені параметри площі і висоти органічної підстилки, які можна розглядати, як ідеальні. Але в той же час, якщо по технічних або іншим причинам неможливе облаштування підстилки, наприклад, заввишки 80 см для утримання свиней, можливо зменшення підстилкового шару. Це може бути 70, 60 50, 40, 30, 20 см.

Слід звернути увага на те, що, чим вище органічна підстилка, тим вище утворюється в ній температура, а значить процес випару вологи буде відбувається більше інтенсивно, і підстилка буде сухішою і комфортнішою. Чим вище шар підстилки і більше її об'єм, тим більше корисного мікробіологічного матеріалу в ній постійно міститься, а значить бактерії активніше і прискорено роблять деструкцію гною, посліду, сечі. При зменшенні товщини підстилки вона швидше зволожується і створюється дефіцит в ній кисню. Єдиним механізмом, стимулюючим продуктивність бактерій в підстилці зі зменшеним, низьким шаром являється частіше ворушіння підстилкового матеріалу. При цьому за рахунок механічної аерації відбувається відновлення кисню і активація випару зайвої вологи. До тих пір, поки в приміщенні не з'являється стійкий специфічний запах, який не видаляється, навіть після ворушіння підстилки, зрошування її водою або додавання біопрепарату, і не спостерігається надмірної мокроти, підстилка може вважатися робочою. При настанні вищезгаданих негативних характеристик підстилку необхідно видалити і замінити на нову із застосуванням стартової дози біопрепарату.

Для порівняння довгостроковості періоду роботи глибокої органічної підстилки при різній її висоті, але при однаковій площі на одну свиню - 2,8 м2 приведу декілька варіантів.

  • Висота підстилки 80 см - час експлуатації до 5 років.
  • Висота підстилки 40 см - час експлуатації до 6 місяців
  • Висота підстилки 20 см - час експлуатації до 1 місяця.

Практикується застосування і використання одноденних - триденних солом'яних і опилочных підстилок від 2 см до 10 см, що обробляються біопрепаратом Водограй чистий хлів. Також можлива обробка біопрепаратом бетонних або дерев'яних підлог для видалення смороду і часткової ферментації гною або посліду на полі. Після прибирання такого гною або посліду його треба складувати на купу і, оскільки в його масі вже існує мікробіологічний матеріал, такий гній або послід буде перероблений в добриво за 2 місяці без додаткової обробки біопрепаратом.

Статья на русском языке

В предыдущих статьях мы уже описывали технологическое обоснование высоты или глубины ферментационной органической подстилки , на которой содержатся животные и птицы по технологии Водограй чистый хлев с добавлением одноимённого биопрепарата. Однако вопросов от животноводов и птицеводов остаётся множество. Чаще всего - это, именно, вопросы о величине слоя подстилочного материала. Давайте разберёмся.

В прилагаемой к биопрепарату инструкции, дифференцированной по видам животных и птиц, установлены параметры площади и высоты органической подстилки, которые можно рассматривать, как идеальные. Но в тоже время, если по техническим или иным причинам невозможно устройство подстилки, например, высотой 80 см для содержания свиней, возможно уменьшения подстилочного слоя. Это может быть 70, 60 50, 40, 30, 20 см. Следует обратить внимание на то, что, чем выше органическая подстилка, тем выше образуется в ней температура, а значит процесс испарения влаги будет происходит более интенсивно и подстилка будет более сухой и комфортной. Чем выше слой подстилки и больше её объём, тем больше полезного микробиологического материала в ней постоянно содержится, а значит бактерии более активно и скоро производят деструкцию навоза, помёта, мочи. При уменьшении толщины подстилки она быстрее увлажняется и создаётся дефицит в ней кислорода. Единственным механизмом, стимулирующим производительность бактерий в подстилке с уменьшенным, низким слоем является более частое ворошение подстилочного материала. При этом за счёт механической аэрации происходит восполнение недостатка кислорода и активация испарения лишней влаги. До тех пор, пока в помещении не появляется устойчивый специфический запах, который не удаляется, даже после ворошения подстилки, орошения её водой или добавления биопрепарата, и не наблюдается чрезмерной мокроты, подстилка может считаться рабочей. При наступлении вышеуказанных негативных характеристик подстилку необходимо удалить и заменить на новую с применением стартовой дозы биопрепарата.

Для сравнения долгосрочности периода работы глубокой органической подстилки при разной её высоте, но при одинаковой площади на одну свинью - 2,8 м2 приведу несколько вариантов.

  • Высота подстилки 80 см - время эксплуатации до 5 лет.
  • Высота подстилки 40 см - время эксплуатации до 6 месяцев,
  • Высота подстилки 20 см - время эксплуатации до 1 месяца.

Практикуется применение и использование однодневных - трёхдневных соломенных и опилочных подстилок от 2 см до 10 см, обрабатываемых биопрепаратом Водограй чистый хлев. Также возможна обработка биопрепаратом полов для удаления зловония и частичной ферментации навоза или помёта на полах. После уборки такого навоза или помёта его нужно складировать на кучу и, поскольку в его массе уже существует микробиологический материал, такой навоз или помёт будет переработан в удобрение за 2 месяца без дополнительной обработки биопрепаратом.

Консультация: 

Внимание! В первую очередь обрабатываются телефонные звонки, поэтому ответ на звонки и сообщения на viber, whatsapp, telegram и messenger может быть предоставлен с задержкой
 +38 (050) 47-66-999
 +38 (098) 273-888-7

Бесплатно с Пн-Пт 
с 8:00 до 18:00

Купить средство для переработки навоза "Водограй Чистый Хлев"

Информация, изложенная на этом сайте, является интеллектуальной собственностью компании "Укрекобезпека"!
Использование материалов без согласования с владельцем информации преследуется в соответствии с законодательством Украины. © 2008–2020 ЧП Укрекобезпека